dikter och poesi på nätet - www.diktkonst.se - Här kan du själv publicera en dikt.
dikter direkt till din mobiltelefon - mobil.diktkonst.se

kvinna som lser poesi

Sk bland dikterna
  Skruta
Diktsamlingar
folder bild Senast inkomna dikter
Skruta Sorgliga dikter
Skruta Dikter om kärlek
Skruta Olycklig kärlek
Skruta Brott och Straff
Skruta Dikter om glädje
Skruta Övriga dikter
Skruta Fler kärleksdikter
Skruta Dikter om liv och död
Skruta Dikter om vänskap
Skruta Roliga dikter
Skruta Bröllopsdikter
Skruta Dikter som rimmar
Skruta Dikter om längtan
Skruta Dikter om ångest
Skruta Äldre dikter
Skruta Fler övriga dikter
Skruta Fräcka dikter
Skruta Korta dikter
Skruta Krlekspoesi
Skruta Krleksdikter
Skruta klassiska dikter
  Skruta Allmnna dikter
  Skruta Krlek
  Skruta Sorg
  Skruta Edith Sdergran
  Skruta Gustaf Frding
  Skruta Dan Andersson

Diktens namn: Epistel nr 11. Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.
Frfattare: Carl Michael Bellman

Epistel nr 11.
Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn.

Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla,

    Och spelmän såg: - - - [Corno.]

Verlden är ej så ful, som vi hänne ängslig afmåla

    Med storm och våg; - - - [Corno.]

    Alt leker för vår håg,
    Skönhet i hvar ögna stråla,
    Bränvin och dubbelt Öl ha vi nog,

        Fioler på hvar krog.

    * * *

Käraste Systrar uppå Lokatten, heder, tack och ära!

    Och full Musik; - - - [Corno.]

Holländska pipor, Regarns-peruker, Ryssar som svära,

    Och Jungfru-skrik. - - - [Corno.]

    Den Båtsman han är rik,
    Til Dublin ska han med Tjära;
    Han där med långa böxorna står,

        Han fick bra stryk i går.

    * * *

Edra Markattor stå intet där i fenstret, Hut! och kika,

    Bjud opp och nig. - - - [Corno.]

Blås Edra Satar, nu blåser en, blås alla tillika,

    Blås som i krig. - - - [Corno.]

    Hej lustigt! svinga dig
    Anna Stina och Fredrica.
    Kjolarna upp, Solfjädren i hand

        Gutår, en Sup ibland.

    * * *

Ge Fader Berg nu bränvin, han korsgeväret står och stöter.

    Du raska dräng! - - - [Corno.]

Gräsgröna Böxor, blå Råck, grå Väst, kors hvad du är söter!

    Med gult gehäng. - - - [Corno.]

    En Hyrvagn, vänster sväng!
    Ser du inte kusken höter?
    Glasögona på Näsan; Gevär!

        Nu balen öpnad är.

    * * *

Bröder och Systrar klappa med händren, Valdthornen de träta.

    Se Mamsell Spaas. - - - [Corno.]

Rosende röda kjortlar, och blåa strumpor, och släta,

    Och gul Carcas. - - - [Corno.]

    Rödt Vin i gröna glas!
    Bröder lät oss alt förgäta;
    Sjungom om kärlek, ropa på vin.

        Välkommen min Cousine!

    * * *

Där kommer Ulla Winblad; ge rum, och korsgeväret unnan!

    Blås nu med force. - - - [Corno.]

Ser du Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan,

    Stick om ni törs. - - - [Corno.]

    Korsgevären nu i kors;
    Slå til porten, öpna tunnan.
    Käraste Bröder, Amen, gutår.

        Det bästa återstår!

Carl Michael Bellman, Svensk nationalskald, (1740-1795)Kommentarer p dikten

 dikter och poesi - diktkonst.se