dikter och poesi på nätet - www.diktkonst.se - Här kan du själv publicera en dikt.
dikter direkt till din mobiltelefon - mobil.diktkonst.se

kvinna som lser poesi

Sk bland dikterna
  Skruta
Diktsamlingar
folder bild Senast inkomna dikter
Skruta Sorgliga dikter
Skruta Dikter om kärlek
Skruta Olycklig kärlek
Skruta Brott och Straff
Skruta Dikter om glädje
Skruta Övriga dikter
Skruta Fler kärleksdikter
Skruta Dikter om liv och död
Skruta Dikter om vänskap
Skruta Roliga dikter
Skruta Bröllopsdikter
Skruta Dikter som rimmar
Skruta Dikter om längtan
Skruta Dikter om ångest
Skruta Äldre dikter
Skruta Fler övriga dikter
Skruta Fräcka dikter
Skruta Korta dikter
Skruta Krlekspoesi
Skruta Krleksdikter
Skruta klassiska dikter
  Skruta Allmnna dikter
  Skruta Krlek
  Skruta Sorg
  Skruta Edith Sdergran
  Skruta Gustaf Frding
  Skruta Dan Andersson

Diktens namn: Flyttfåglarnes
Frfattare: Erik Johan Stagnelius

Flyttfåglarnes


        Se fåglarnes skara!
        Till främmande land
        de suckande fara
        från Gauthiods strand.
        Med vädren de blanda
        sitt klagande ljud.
        "Vart skola vi landa?
        Vart för oss ditt bud?"
Så ropar den fjädrade skaran till Gud.


        "Vi lämne med oro
        de skandiske skär.
        Vi trivdes, vi voro
        så lycklige där.
        I blommande lindar,
        där nästet vi byggt,
        balsamiska vindar
        oss vaggade tryggt.
Nu sträckes mot okända rymder vår flykt.


        Med rosiga hatten
        på lockar av guld
        satt midsommarsnatten
        i skogen, så huld.
        Ej kunde vi somna -
        så dejlig hon var -
        av vällust blott domna
        tills morgonen klar
oss väckte på nytt från sin brinnande char.


        Ljuvt träden då sänkte
        kring tuvor sitt valv,
        dem pärlor bestänkte,
        där törnrosen skalv.
        Nu skövlad är eken
        och rosen har flytt.
        Av vindarne leken
        i storm sig förbytt.
Av frostblommor vita är majsfältet prytt.


        Vad göra vi längre
        i Norden? - Dess pol
        blir dagligen trängre,
        mer dunkel dess sol.
        Vad båtar att kvida?
        Vi lämne en grav.
        Att fly i det vida
        Gud vingar oss gav.
Så varen oss hälsade, brusande hav!


        Så fåglarne kväda
        på skyndande färd.
        Snart mottar de späda
        en skönare värld
        där rankorna skälva
        i almarnes topp,
        där bäckarne välva
        bland myrten sitt lopp
och lundarne klinga av njutning och hopp.


        När grymt sig förbryter
        ditt jordiska väl,
        när höstvinden ryter,
        gråt icke, o själ!
        Det ler bortom haven
        mot fågeln en strand.
        På hinsidan graven
        är även ett land,
förgyllt av den eviga morgonens brand

Erik Johan Stagnelius,
född 1793-död 1823,
Svensk Poet.Kommentarer p dikten

 dikter och poesi - diktkonst.se