Erik Johan Stagnelius - Samtal - diktkonst.se - dikt och poesi på nätet
dikter och poesi på nätet - www.diktkonst.se - Här kan du själv publicera en dikt.
dikter direkt till din mobiltelefon - mobil.diktkonst.se

kvinna som lser poesi

Sk bland dikterna
  Skruta
Diktsamlingar
folder bild Senast inkomna dikter
Skruta Sorgliga dikter
Skruta Dikter om kärlek
Skruta Olycklig kärlek
Skruta Brott och Straff
Skruta Dikter om glädje
Skruta Övriga dikter
Skruta Fler kärleksdikter
Skruta Dikter om liv och död
Skruta Dikter om vänskap
Skruta Roliga dikter
Skruta Bröllopsdikter
Skruta Dikter som rimmar
Skruta Dikter om längtan
Skruta Dikter om ångest
Skruta Äldre dikter
Skruta Fler övriga dikter
Skruta Fräcka dikter
Skruta Korta dikter
Skruta Krlekspoesi
Skruta Krleksdikter
Skruta klassiska dikter
  Skruta Allmnna dikter
  Skruta Krlek
  Skruta Sorg
  Skruta Edith Sdergran
  Skruta Gustaf Frding
  Skruta Dan Andersson

Diktens namn: Samtal
Frfattare: Erik Johan Stagnelius

Samtal


       "Vi suckar du, flicka?
       Kring nejderna blicka,
       dem solen bestrålar
       med levande glans,
       se sjöarnes vatten
       dem månen om natten
       med trollsilver målar -
       se fjällarnes krans!
       Räds icke mitt dunder -
       på Tabor du står.
       Olympiskt därunder
       jag blixtrar och slår.
O, torka från kinden din vekliga tår!"


       "Nej, evigt han rinne!
       Mitt sörjande minne
       dock aldrig förglömmer
       sitt heliga förr.
       Med gråt mot det höga
       dig lyfta, o öga,
       tills öppnad jag drömmer
       all salighets dörr.
       Se, lärkorna svinga
       från cedarnes topp:
       hur festligt de klinga
       sin njutning, sitt hopp!
O, finge jag följa med skaran dit opp!"


       "Kom, blicka hit neder!
       Sin himmel där breder
       bland rosiga vårar
       en yppig natur.
       Stolt vandrar Jordanen
       den ilande banen:
       milt vattna hans tårar
       Jerusalems mur.
       Till drottning dig kröna
       skall världsfurstens hand.
       Du är i hans sköna
       förlovade land.
O, nalkas ej kvällen med facklornas brand?"


       "Vad ödsliga länder!
       Från dödshavets stränder
       förfärliga töcknar
       stå kvävande opp.
       Din vår är så kulen,
       din flod, ack, hur mulen!
       i svartbrända öknar
       hemskt kröker sitt lopp.
       Din makt och din ära
       ej tjusa min håg
       sen en gång de skära
       Guds himlar jag såg
där Ordet sig speglar i livskällans våg."


       "Se Libanons fjällar!
       Med tidiga kvällar
       omskygga hans toppar
       de vandrandes stig.
       I nattliga schakter
       planeternas vakter
       guld, silver och koppar
       där vårda åt dig.
       Se, vinbergen sjuda
       av färger och lust.
       Snart druvorna bjuda
       sin fradgande must
vid bäckarnes viskning och vindarnes pust."


       "Fritt glöde de klara
       metallernas skara,
       av stjärnorna ammad
       i gruvornas natt.
       Fritt mogne din ljuva
       nektariska druva,
       av solen beflammad,
       sin fuktiga skatt,
       din lust jag föraktar,
       din skimrande mull.
       Till himlen jag traktar -
       av fröjd är den full,
av oskuldens silver och kärlekens gull."


       "Mig lockar azuren,
       den högre naturen,
       dit stjärnornas dyrkan
       och tidens ej hann,
       där Sanningen prålar
       i Urtankens strålar,
       och Kristus och Kyrkan
       betrakta varann.
       Klart gjuter kring polen
       i helgonens krans
       den andliga solen
       sin eviga glans.
Djupt vimlar därunder planeternas dans."


Erik Johan Stagnelius,
född 1793-död 1823,
Svensk Poet.Kommentarer p dikten

 dikter och poesi - diktkonst.se